Osnovni cilj Univerziteta „Džon Nezbit“ i Fakulteta za poslovnu ekonomiju jeste obrazovanje stručnjaka u različitim oblastima i difuzija savremenih znanja i tehnologija. Univerzitet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata.

Savremeni sistem kvaliteta primenjuje se na Univerzitetu „Džon Nezbit“ i Fakultetu za poslovnu ekonomiju. Fakultet za poslovnu ekonomiju posvećen je kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama Univerziteta i društva u celini.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i nenastavnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Svaki zaposleni odgovoran je za sprovođenje politike kvaliteta, a organi upravljanja Fakulteta i Univerziteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje politike kvaliteta.

Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Univerziteta „Džon Nezbit“ i Fakulteta za poslovnu ekonomiju.

Sistem kvaliteta podstiče inovacije u nastavi, kao i autonomiju i odgovornost u obavljanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Dokumenta o sistemu kvaliteta