Fakultet za poslovnu ekonomiju

Pop Lukina 26, 14000 Valjevo


Telefon/faks: 014/ 293-270, 293-271,

✉ infofpe@naisbitt.edu.rs,