ISPITNA PITANJA, TEME I UPUTSTVA ZA SEMINARSKE RADOVE

I godina II godina
1. Mikroekonomija 1. Poslovno pravo
2. Matematika 2. Računovodstvo
3. Informatika 3. Osnovi međunarodnog poslovanja
4. Engleski jezik 1A 4. Engleski jezik 2A
5. Statistika Izborni 1
6. Marketing 5. Međunarodni marketing
7. Menadžment Menadžment operacija
8. Engleski jezik 1B 6. Javne finansije
7. Ekonomija regiona sveta
III godina 8. Monetarne finansije i bankarstvo
1. Ekonomija prirodnih resursa 9. Engleski jezik 2B
2. Međunarodno poslovno pravo
3. Poslovni informacioni sistemi IV godina
Izborni 1 1. Uvod u strategijski menadžment
4. Berze i finansijska trišta 2. Upravljanje projektima
Osnovi agrobiznis menadžmenta
Izborni 4
5. Interkulturni menadžment 3. Međunarodni marketing
6. Analiza poslovanja Organizaciono ponašanje
Izborni 2 Izborni 5
7. Bankarstvo 4. Marketing logistika
Upravljanje kvalitetom Informacioni sistemi menadžmenta
Izborni 3 5. Elektronsko poslovanje
8. Međunarodne poslovne finansije
Upravljanje tehnologijom Izborni 6
6. Poslovne komunikacije
Upravljanje istraživanjem i razvojem
Izborni 7
7. Ekološki menadžment
Odnosi s javnošću
8. Završni rad