Pozivamo sve diplomce, magistre i doktore Univerziteta „Džon Nezbit“ (Megatrend univerziteta) da postanu članovi Alumni kluba Univerziteta „Džon Nezbit“.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno i zasnovano je na vezi stvorenoj tokom višegodišnjeg studiranja na Univerzitetu „Džon Nezbit“, bez obzira na stepen i oblik obrazovanja.

U Klub se, po pozivu, mogu učlaniti i drugi građani kao počasni članovi, iz reda profesora Univerziteta, prijatelja i partnera Univerziteta „Džon Nezbit“.

Takođe preporučujemo svim novim i budućim članovima Alumni kluba da naprave svoj poslovni profil i povežu se sa Univerzitetom na najvećoj internet profesionalnoj poslovnoj mreži LinkedIn, radi razmenjivanja iskustva, učestvovanja u raspravama i pronalaženja novih poslovnih prilika.