• Povezivanje bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Univerzitetu „Džon Nezbit“ .
  • Pružanje najnovije i kvalitetne informacije o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama.
  • Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Univerzitet organizuje.
  • Da kroz komunikaciju i iskustvo pomogne u rešavanju poslovnih problema i dilema članova Kluba.
  • Razvijanje saradnje između Univerziteta i preduzeća/organizacija u kojima rade bivši studenti Univerziteta „Džon Nezbit“.
  • Unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
  • Prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje.
  • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima.
  • Osnaživanje reputacije Univerziteta.
  • Motivisanje sadašnjih studenta.
  • Da u saradnji sa Megakarijerom pomogne studentima na višim godinama studija da uspešno započnu svoje karijere.