Fakultet za poslovnu ekonomiju univerziteta Džon Nezbit je akreditovana visokoškolska ustanova (rešenje broj 612-00-00135/37/09-04 iz 2010. godine i rešenje broj 612-00-02632/2013-04 iz 2015. godine) koja studentima pruža sintezu savremenih naučnih dostignuća iz oblasti međunarodne poslovne ekonomije. Studenti upoznaju celovite, integrisane i praktično primenljive sisteme znanja pojedinih disciplina i oblasti, neophodne za sve nivoe projektovanja i odlučivanja u poslovanju.

Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju univerziteta Džon Nezbit izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Program akreditovan 2015. godine:

1. Osnovne akademske studije međunarodne poslovne ekonomije (akreditovane rešenjem broj 612-00-00393/2015-06).

Program akreditovan 2009. godine – stari program:

2. Osnovne akademske studije poslovne ekonomije (akreditovane rešenjem broj 612-00-1448/2008-04); (III i IV godina)